MAUCOLLECTION / 2018

MAUCOLLECTION2018"PRAY"
2018/6/9.10
12:00- 14:00- 16:00-
 MUSASHINO ART UNIVERCITY
8-111 STUDIO

actor /
Makoto Okazaki
 Akina Imada

music /
Ruka Kashiwagi

director /
 Miki Yoshioka

clothes /
Seiichiro Ito
 Himawari Mizuno 
Mika Yoshida
Tatsuhiro Shimaya
Yumika Ikeda 

asistant /
Tatsuhiro Shimaya
Seiichiro Ito 

lighting /
Akira Ota