GIF / 2018

//////////
model / beebee
gif / mikiyoshioka
styling / shuumiyabi
hair make / megluyachih
photo / nishiyukimi


////////////////////

hair make&Direction / haruna kito
model / miyuki aihara
photo / miki yoshioka

//////////


model / miori ichikawa 
photo / miki yoshioka
styling / sho furukawa
hair make / haruna kito

Clothing / Seichiro Ito
model /Akiko Tsunoda
location / Kouta Hori