G I F


//////////
model / beebee
gif / mikiyoshioka
styling / shuumiyabi
hair make / megluyachih
photo / nishiyukimi

//////////


//////////

hair make&Direction / haruna kito
model / miyuki aihara
photo / miki yoshioka
//////////


model / miori ichikawa 
photo / miki yoshioka
styling / sho furukawa
hair make / haruna kito
_


Clothing / Seichiro Ito
model /Akiko Tsunoda
location / Kouta Hori///////////////////////////////////////////////


photo : miki yoshioka

subject :  ma seiyu


///////////////////////////////////////////////

✴︎ summer madness 2017

2017 / 8 / 22


photo : miki yoshioka

subject : hiroto oshita 

kazui ozawa


///////////////////////////////////////////////
2017 / 6 / 13


photo : miki yoshioka

subject : grand father
///////////////////////////////////////////////


2017 / 4 / 29


photo : miki yoshioka

subject : nico ito


///////////////////////////////////////////////

photo :  miki yoshioka

subject : hiroto oshita